BLOG PERPETRADO POR

FRANCISCO LEQUERICA

14.11.10

Verí per a tots


tant t'has disculpat
de ser la llibertat enverinada
que en el carisma inútil se't va la pau
com un ressort
i se't s'ahuecan els càntics de perill

no se sap si la mar va voler es lliure
o si va cometre algun error amb la seva vastitud
l'únic que se sap és el isme
i el coratge que el constreny
enfonsant el seu bec de terra més enllà

ningú s'ha adonat
que el verí batega en les nostres temples
com un codi copte o rúnic
que la por impedeix al temps
engolir vius

no donis l'altra galta demanant disculpes
esquartera lloc
tots els motors del bé han fracassat
i els desesperats s'amunteguen
per baixar de l'abisme

s'han fet bocins de albors
s'han ensorrat en arc de sant Martí plens
totes les explicacions
i només queden els propòsits i els dubtes
penjats a assecar

perquè els somnis no es demanen
ni es preguen a ningú
ni són ni de la seva pròpia estela
sinó que es propulsen ells mateixos
i li sobrevenen a qualsevol

és una democràcia de la bogeria
que instiga a l'hipotàlem
beneït cansament
beneït verí de guerriller per a tots
per als que sàpiguen aprofitar